Truyền hình Phóng sự Văn hóa phát phóng sự "Thăng hoa cùng tranh kiếng" và họa sĩ chuyên vẽ ngược Đoàn Việt Tiến