Đài truyền hình Vĩnh Long phát chương trình biểu diễn vẽ ngược kính của Họa sĩ Đoàn Việt Tiến