Cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2019, Đài Truyền hình Việt Nam- VTV2 và Truyền hình Quốc Hội đã phát phim tài liệu về Họa sĩ Đoàn Việt Tiến với nghệ thuật vẽ tranh ngược kính.

VTV2- Chìa khóa cuộc sống

 

Truyền hình Quốc Hội - Họa sĩ Đoàn Việt Tiến- Nghệ thuật vẽ tranh ngược kính bằng tay

 

 

HTV9- Tạp chí văn nghệ