Một số tranh giải trí khác của nhà nghiên cứu tâm thức Đoàn Việt Tiến là tranh giải mã tiềm ẩn Bản nguyên gốc của con người, tranh rác rưởi và tranh thể hiện hành trình cuộc đời con người.

TRANH GIẢI MÃ BẢN NGUYÊN GỐC

Đây là một loại tranh được vẽ bằng cách thu sóng từ trường từ tâm cảm của người đối diện. Tranh được mô tả bằng các dạng hình thể khác nhau. Mỗi dạng sóng chứa các hệ tần số có thông tin dữ liệu ghi lại qua tiềm thức. Anh sắp xếp và lập trình, sau đó đọc và mã hóa, diển giải thành một câu chuyện hoặc một bài thơ dài về nội tâm của người được vẽ. 

Một bức tranh giải mã bản nguyên gốc

TRANH RÁC RƯỞI

Mỗi người chúng ta đều có từ trường xấu từ sóng âm khởi dậy qua 6 thức âm. Các hoạt động tinh thần trong cuộc sống như lo âu, tranh đấu, yêu thương đều có ảnh hưởng tốt và xấu. Tuy nhiên năng lượng đen vẫn là những điểm tạo sự mất cân bằng tâm lý và chuyển động sai lệch cho ý thức. Vì thế, Anh Tiến sẽ Thu sóng âm tàn dư đang xáo trộn để vẽ ra một hình dạng tranh mô tả các sóng âm đang hiện hữu trong tâm thức của người đối diện. Tranh này được vẽ để nhận biết sóng âm, sau đó được đốt và hủy bỏ nhằm để tâm ta được thanh thản.

Tranh rác rưởi sau khi hoàn thành

TRANH HÀNH TRÌNH CUỘC ĐỜI CON NGƯỜI

Tranh này được vẽ bằng cách thu sóng từ trường chuyển động thành tranh trên đó thể hiện qua núi đồi và biển. Những khúc quanh gập ghềnh, lên xuống thăng trầm của họ đang vận chuyển. Qua bức tranh, ta có thể xác định vị trí của người đối diện ở từng thời điểm ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Các đặc điểm biển, sóng, gió, dòng thác chảy đều thể hiện tâm trạng và hoàn cảnh sống của người được vẽ.

Một bức tranh hành trình cuộc đời con người

Tâm Nguyên