Một cách giải trí, một cuộc chơi tâm thức của Anh Đoàn Việt Tiến là vẽ Cây hoặc Hoa đời. Cây ở đây là cây, hoa có liên quan đến tâm lực, trí lực của một người trong cuộc đời.

Nếu nhờ xem bói, Anh Tiến sẽ không thích tham gia. Theo anh, tương lai của một con người thì nên để nó tự diễn ra. Nếu tất cả đều biết trước thì còn gì là cuộc đời nữa. Nhưng ở một góc độ nào đó, anh hướng dẫn mọi người cách giải nghiệp, tức là chúng ta phải quét sạch rác trong tâm thức thì con người sẽ sáng lên, khi đó mọi việc sẽ tự động thông suốt.

Vẽ cây, hoa đời là một chơi giao thoa sóng tâm thức giữa A&B, tức là Anh Tiến và một người cần vẽ cây. Để cuộc chơi có hiệu quả, cả A&B đều phải "đồng pha" về hệ sinh học, đồng thanh tương ứng - đồng khí tương cầu. Bút của anh sẽ tự động sẽ trong vô thức về cuộc đời của người đối diện. Trong và sau khi vẽ, Anh Tiến giải thích nội dung của từng chi tiết của cây. Diển giải các nội dung liên quan như sau:

    

Một Cây đời (ảnh trái) và Hoa đời (ảnh phải) sau khi hoàn thành

Đối với Cây: Nam giới

 • Các cành cây đong đưa : Cuộc đời dễ gặp trắc trở.
 • Gốc cây to, nhỏ : Thể hiện sự vững chắc của cuộc đời.
 • Gốc cây có châu báo : Kim cương, Vàng và Đồng. Trong đó kim cương là tốt nhất thể hiện cuộc đời về hậu vận tốt, không bị phá sản. Các loại vàng, đồng và không có gì sẽ thể hiện mức độ tương ứng.
 • Trái cây : Số trái thể hiện được tâm lực, trí lực và thành quả của người đó. 
 • Nếu có con Sóc đang trèo cây hoặc kẻ trộm: Có người ăn thành quả của người đó hoặc đang dòm ngó để lấy thành quả.
 • Có tổ Ong : Người đó bị tiểu nhân châm chích.
 • Có Rắn bò : Có tiểu nhân dèm pha để phá công việc.
 • Có hoa nở dưới gốc cây: Tương lai sẽ vui vẻ.
 • Có Đồi, Núi ở 2 bên cây: Có người hoặc tổ tiên, cửu huyền hổ trợ và che chở cho mình. Nếu có núi là tốt nhất, cây sẽ đứng vững.
Đối với Hoa: Nữ giới
 • Cách giải thích đối với hoa cũng giống với cây, chỉ có một chi tiết khác hơn là hoa có lá rũ, lá thẳng, nhụy hoa, ong chích v v...
 • Ngoài ra còn có nhiều chi tiết khác mà khi vẽ, Anh Tiến diễn giải chi tiết cho người được vẽ.
 • Dưới đây là Video Clip thể hiện trò chơi tâm thức
 • Phần 1

 

Phần 2

 

Doben