Video quay trực tiếp buổi biểu diễn xác lập kỷ lục của Họa sĩ Đoàn Việt Tiến do Đạo diễn Nguyễn Hoàng thực hiện

 

 

Nguyễn Hoàng