Tháng 07 năm 2012, theo lời mời của một tổ chức nghiên cứu tâm linh quốc tế, Anh Tiến đã có buổi giao lưu với một nhà ngoại cảm nổi tiếng hiện nay của Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia buổi giao lưu có Ca sỹ Cao Minh và một số nhà nghiên cứu cũng như độc giả quan tâm trong và ngoài nước. Theo thông tin từ Ban tổ chức, Nhà ngoại cảm Nhận Bản tham gia giao lưu hiện đang rất nổi tiếng tại Nhật Bản và Pháp. Điểm mạnh nhất của Cô là xem tiền kiếp mà người Việt thường gọi là "Soi căn".

Sau một thời gian thảo luận và chia sẻ, Nhà ngoại cảm Nhật Bản đánh giá rất cao năng lực và khả năng đặc biệt của anh Đoàn Việt Tiến về việc đánh giá, nhận định, vẽ và giải thích các khả năng trên cơ sở khoa học.

Sau đây là video clip về nội dung buổi giao lưu:

Giao lưu với Nhà Ngoại cảm Nhật Bản 1/3


 

Giao lưu với Nhà Ngoại cảm Nhật Bản 2/3

 

Giao lưu với Nhà Ngoại cảm Nhật Bản 3/3

Tâm Nguyên