Tháng 12 năm 2011, Anh Đoàn Việt Tiến đã thực hiện vẽ một bộ sưu tập tranh của các vị Tổ tiên của anh T. thuộc giòng họ của Nguyễn Trãi, một vị Khai quốc Công thần và là Văn thần có uy tín ở thời đầu nhà Hậu Lê.

Theo gia phả ghi lại, Anh T. thuộc giòng họ Nguyễn Trãi từ giữa thế kỷ 13 và đầu thế kỷ 14. Để tưởng nhớ về Tổ tiên, Anh T. đã nhờ Anh Tiến thực hiện lại tranh vẽ của 11 người trong giòng họ mà anh biết tên, nhưng không có hình ảnh để lưu lại. Căn cứ vào tần số của tổ tiên trên gương mặt của anh T. , Anh Tiến đã vẽ lại hình ảnh 11 người trong gia tộc họ Nguyễn này, đặc biệt có hình ảnh của Ông Nguyễn Phi Khanh, Bố của Nguyễn Trãi.

Sau khi xem xét các bức tranh đã vẽ, Anh T. đã rất xúc động vì anh luôn có cảm giác trong tâm anh luôn có chứa những hình ảnh như thế này. Có một số tranh của một số người gần đây anh biết, anh cho rằng tranh vẽ rất giống. Đây cũng là lần đầu tiên Anh Tiến thực hiện nhiều bức tranh nhất cho một giòng họ. Các bức chân dung này hiện đang được Anh T. thờ cúng tại đền thờ họ tộc ở Tỉnh Thái Bình.

Phần 1

 

 

 Phần 2


Tâm Nguyên