Nghe Audio

Trong quá trình vận chuyển của sự sống, các vi năng lượng của hệ sinh học đều phải thông qua cửa sổ tâm thức, nơi vùng nhạy cảm cao, độ lưu trữ và chuyển động phát khởi là tiềm thức. Nhờ đó mà tri thức được nhận biết để thể hiện. Như vậy, tôi xin giới thiệu 5 mật ngữ :O, A, I, U, Ê . 5 mật ngữ này có sự phát khởi năng lượng theo các từ trường và diễn tả bằng đồ hình có tần số rung khác nhau.

Ma nhập, áp vong, hay nhiều từ ngữ khác diễn tả các hoạt động tâm linh huyền bí trên các phương tiện truyền thông hiện đại. Đến nay, các hiện tượng này đã được đặt ra và tổ chức nghiên cứu ở Việt Nam và các nước trên Thế giới.

Sau một thời gian dài nổ lực luyện tập, Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến đã tập luyện thành công các khả năng đặc biệt. Ngoài khả năng về hội họa, Ông còn phát triển một số khả năng thuộc lĩnh vực khác với hiệu quả chung là giúp người, giúp đời có cuộc sống vui vẽ, tự tin và sáng suốt hơn. Các khả năng đặc biệt bao gồm:

Mỗi người chúng ta đều luôn tồn tại các thức dương và âm. Đây là các "Cổng" của con người và chúng có thể mở hoặc đóng tùy vào sự luyện tập hay căn duyên của mỗi người.