Sau một thời gian dài nổ lực luyện tập, Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến đã tập luyện thành công các khả năng đặc biệt. Ngoài khả năng về hội họa, Ông còn phát triển một số khả năng thuộc lĩnh vực khác với hiệu quả chung là giúp người, giúp đời có cuộc sống vui vẽ, tự tin và sáng suốt hơn. Các khả năng đặc biệt bao gồm:

  1. Vẽ ngược chân dung trên kính bằng 5 đầu ngón tay ;

  2. Vẽ chân dung người đã mất qua tiềm thức của người thân ;

  3. Vẽ tranh vô thức dạng sóng từ trường nhằm diển giải ý nghĩa tâm lý con người ;

  4. Sáng tác thơ, nhạc cảm hứng ứng theo từng đề tài ;

  5. Trình diễn âm nhạc có ngôn ngữ lạ - mật ngữ, có tác dụng ảnh hưởng đến tâm lý;

  6. Khám phá sóng phi vật thể trong không gian và thời gian ;

  7. Điều khiển và hóa giải hiện tượng đột biến tâm lý ;

  8. Giải mã các hiện tượng khoa học tâm linh trong đời sống hiện đại ;

  9. Kinh nghiệm và phương pháp rèn luyện tâm thức, tạo sự cân bằng và hướng thiện.

Tùy theo từng nội dung cụ thể ở trên, trang Web sẽ minh họa các khả năng đặc biệt của nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến theo các nội dung như âm thanh, Video, hình ảnh và các bài viết giải thích.

Doben