Phim Phóng sự Tài liệu: GẶP MẶT - GIAO LƯU NGHỆ THUẬT TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI

Kỷ niệm 70 năm NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ

Uỷ Ban Trung Ương MTTQVN

Hội Cựu Chiến Binh Văn Phòng Quốc Hội

Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội

Hà Nội - 2017