Hãng thông tấn Reuter phát hình về họa sĩ Đoàn Việt Tiến