Sau một thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực hội họa và nghiên cứu tâm thức, Anh Đoàn Việt Tiến đã nhận nhiều bằng khen, huân chương, chứng nhận của các tổ chức có uy tín. 

Dưới đây là một số hình ảnh về bằng khen, giấy chứng nhận các công trình của anh trong thời gian qua, qua đó xác định công lao đóng góp to lớn của anh đối với xã hội và công đồng.

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doben