Biểu tượng chính thức của Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến

Read MoreBiểu tượng là hình chữ nhật, bên trong có các hình với các ý nghĩa chi tiết như sau:

  • Vòng tròn phát sáng nội tiếp trong tam giác đều: Thể hiện chuyển động theo quy luật tròn đều, khi vòng tròn được giữ vững bởi 3 góc - Trường hợp vòng tròn bị sai lệch, hình tam giác sẽ biến dạng.
  • Tam giác : Góc tam giác phía trái thể  hiện sức chịu đựng , góc tam giác phía tay phải thể hiện sức mạnh,  đỉnh tam giác hội tụ hợp nhất - dẫn đường.
  • Ba đường gạch : Tam cấp thể hiện 3 bậc Tiểu, Trung, Thượng.
  • Chữ O: Năng lượng phát ra theo chiều thuận - Lớn rộng & to dần, thể hiện bản năng tiến hóa
  • Chữ A : Năng lượng phát ra theo chiều nghịch - Nội tâm trở về tình thương chơn ngã
  • Hai hình tam giác đối ngược: Tượng trưng cho thuận nghịch tương phản.
  • Các bậc tam cấp 2 bên ở dưới khung: Diễn tả quy luật vận hành căn bản của vật chất và chuyển động không ngừng của từ trường trong sự sống.
ĐOÀN VIỆT TIẾN