LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIN HỌC ỨNG DỤNG (UIA)

Thẻ Nghiên Cứu Khoa Học 2005

UIA_The

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI

Quyết Định cấp thẻ thành viên Đợt 1 2015

Tiem Nang CN

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG CON NGƯỜI

Bằng Khen 2006

Tiem Nang CN_2005

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Bằng Khen 2007

Bo LD TBXH_2007

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Bằng Khen 2015

UBND_Dong Nai_2015

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI

Bằng Khen 2015

Tiem Nang CN_Long Tho

 

NGUYÊN TBT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÊ KHẢ PHIÊU

Kỷ Niệm Chương 2015

TBT_Long Tho_2015

 

 

 


Biểu tượng chính thức của Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến

Read MoreBiểu tượng là hình chữ nhật, bên trong có các hình với các ý nghĩa chi tiết như sau:

  • Vòng tròn phát sáng nội tiếp trong tam giác đều: Thể hiện chuyển động theo quy luật tròn đều, khi vòng tròn được giữ vững bởi 3 góc - Trường hợp vòng tròn bị sai lệch, hình tam giác sẽ biến dạng.
  • Tam giác : Góc tam giác phía trái thể  hiện sức chịu đựng , góc tam giác phía tay phải thể hiện sức mạnh,  đỉnh tam giác hội tụ hợp nhất - dẫn đường.
  • Ba đường gạch : Tam cấp thể hiện 3 bậc Tiểu, Trung, Thượng.
  • Chữ O: Năng lượng phát ra theo chiều thuận - Lớn rộng & to dần, thể hiện bản năng tiến hóa
  • Chữ A : Năng lượng phát ra theo chiều nghịch - Nội tâm trở về tình thương chơn ngã
  • Hai hình tam giác đối ngược: Tượng trưng cho thuận nghịch tương phản.
  • Các bậc tam cấp 2 bên ở dưới khung: Diễn tả quy luật vận hành căn bản của vật chất và chuyển động không ngừng của từ trường trong sự sống.
ĐOÀN VIỆT TIẾN