Ngày 25 tháng 08 năm 2012, Ca sỹ Cao Minh đã tổ chức buổi giao lưu với các doanh nhân tại Khu du lịch của Anh tại Đồng Nai. Anh Đoàn Việt Tiến là khách mời tại buổi giao lưu này.

Theo yêu cầu của khán giả, anh Tiến và CS.Cao Minh đã phối hợp biểu diễn các khả năng ca hát nhạc đời, nhạc vô thức và giải thích các hiện tượng đặc biệt trên cơ sở khoa học.

Do một số hạn chế về âm thanh trên một hội trường lớn, đông người nên phần biểu diễn của Anh Tiến không phát huy tối đa được. Buổi giao lưu đã tạm dừng lại ở góc độ giải thích hiện tượng và vẽ tranh, ca hát nhạc mật ngữ. 

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi giao lưu

Phần 1/3

 


Phần 2/3


 

Phần 3/3


Doben