Sau khi khảo sát, xem xét và đánh giá các hiện tượng, Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Dự báo của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Hội Các ngành Sinh học Việt Nam, Thường trực ban chấp hành Hội Thiên văn vũ trụ - Hội Vật lý Việt nam đã trả lời phỏng vấn và nêu quan điểm của Ông về hiện tượng đặc biệt của Anh Đoàn Việt Tiến.

Cùng với Ông Nguyễn Phúc Giác Hải là các Lãnh đạo của Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người, các Tổ chức khoa học có chuyên môn cũng có những đánh giá về khả năng đặc biệt của Anh Tiến. Nhìn chung, tất cả mọi người đều nhìn nhận theo hướng tích cực và hy vọng sẽ cùng nhau nghiên cứu nhằm khám phá quy luật của vấn đề để có thể ứng dụng vào cuộc sống.

 

Video clip dưới đây là nội dung của cuộc trả lời phỏng vấn. 

 

Phần 1

 

 

 Phần 2

 

Phần 3


Doben