Tháng 3 năm 2007, Tại trụ sở Liên hiệp Các hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA) đã diễn ra buổi hội thảo nhằm khảo nghiệm khả năng đặc biệt của Anh Đoàn Việt Tiến.

Tham dự chương trình khảo nghiệm gồm có Ban Lãnh đạo của VUSTA và các nhà khoa học đầu ngành. Mục tiêu chủ yếu của chương trình nhằm khảo sát, thử nghiệm và đánh giá thực tế các khả năng đặc biệt của Anh Đoàn Việt Tiến nhằm công nhận khả năng, đưa vào nghiên cứu và ứng dụng trong đời sống cộng đồng.

Tại buổi khảo nghiệm, Nhà Nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến đã biểu diễn nhiều tiết mục liên quan đến các khả năng đặc biệt của mình. Các Video Clip dưới đây mô tả thực tế diễn biến của cuộc khảo nghiệm. 

Chi tiết buổi khảo nghiệm ngày 11 tháng 03 năm 2007

 Phần 1

 {youtube}KcBkZDP8Cso{/youtube}

 Phần 2

 {youtube}y5wlKCRA58M{/youtube}

 Phần 3

 {youtube}ByNgh-wu7ek{/youtube}

 Phần 4

 {youtube}gr4IQUYjt2c{/youtube}

 Phần 5

{youtube}JGbSOnfjbm0{/youtube}

Doben