Tiếp theo phần 1

Chi tiết buổi khảo nghiệm ngày 12 & 13 tháng 03 năm 2007

 Phần 1

 {youtube}A8s2-0iHRAs{/youtube}

 Phần 2

 {youtube}LJkkAp5Rvhc{/youtube}

 Phần 3

 {youtube}XFjCOAMsSXU{/youtube}

 Phần 4

 {youtube}SX5mcCkmLo4{/youtube}

 Phần 5

{youtube}mFZeK9sxqT4{/youtube}

Doben