Ngày 12 tháng 06 năm 2005, Câu Lạc Bộ Nghiên cứu Tiềm năng con người - Khu vực Phía Nam, Đơn vị trực thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã tổ chức hội thảo thường kỳ. 

Buổi hội thảo này chủ yếu giới thiệu và phỏng vấn Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến về các khả năng đặc biệt. Kèm theo các diễn giải là phần biểu diễn nhằm ghi nhận các khả năng để phục vụ công tác nghiên cứu....

 

Phần 1

 

{youtube}ehYsEf9BfI4{/youtube}

 

Phần 2

 

{youtube}ZcdSzajP9ak{/youtube}

 

Doben