Một trong các hoạt động quan trọng trong cuộc khảo nghiệm khả năng đặc biệt của Anh Đoàn Việt Tiến là vẽ lại chân dung của các vì Vua của Việt Nam. 

Ngày 05 tháng 01 năm 2012, Anh Đoàn Việt Tiến đã tham dự Lễ phát động thi đua thực hiện Nghị quyết 03NQ/TW của Tỉnh ủy Bến tre  về xây dựng nông thôn mới giai đoạn từ năm 2011 - 2015 tại Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành - Tỉnh Bến Tre.

Ngày 19/05/2012, Tại Bảo tàng Lực lượng Miền Đông Nam Bộ đã diễn ra hội thảo khoa học và thực nghiệm tiềm năng con người do Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Sau khi khảo sát, xem xét và đánh giá các hiện tượng, Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin - Dự báo của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, Uỷ viên Ban chấp hành trung ương Hội Các ngành Sinh học Việt Nam, Thường trực ban chấp hành Hội Thiên văn vũ trụ - Hội Vật lý Việt nam đã trả lời phỏng vấn và nêu quan điểm của Ông về hiện tượng đặc biệt của Anh Đoàn Việt Tiến.

Ngày 23/03/2012, Anh Đoàn Việt Tiến đã tham dự Đại Hội Đại Biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017 Hội Cựu chiến binh Xã Phú Đức, Huyện Châu Thành- Tỉnh Bến Tre.

Ngày 25 tháng 08 năm 2012, Ca sỹ Cao Minh đã tổ chức buổi giao lưu với các doanh nhân tại Khu du lịch của Anh tại Đồng Nai. Anh Đoàn Việt Tiến là khách mời tại buổi giao lưu này.