Album Bolero 01 - Khế Ngọt Khế Chua - Sweet Star Fruit & Sour Star Fruit

  1. Kẻ Độc Hành
  2. Gót Chân Đời
  3. Khế Ngọt Khế Chua

Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến

Diễn viên: Ngọc Tánh, Cẩm Nhung

Guitar: Hoàng Duy

Thực hiện: TOT Film

TPHCM - 03/2017