Album Tình Khúc 01 - Love Songs 01

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến

  1. Hàn Mặc Tử
  2. Giọt Lệ Sầu

TOT Film - 09/2017