Album Tình Khúc 02: Bóng Mơ Hồng

Album Love Songs 02: Pink Dream

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến và Bạn

  1. Nếu Một Ngày
  2. Trái Tim Bên Lề (Chung Phạm)
  3. Ngày Vui Qua Mau
  4. Hãy Quên Anh (Anh Huy)
  5. Chiếc Lá Cuối Cùng

TOT Film - 10/2017