GIẢI MÃ Ý NGHĨA CỦA “MẬT NGỮ”

Trong quá trình vận chuyển của sự sống, các vi năng lượng của hệ sinh học đều phải thông qua cửa sổ tâm thức, nơi vùng nhạy cảm cao, độ lưu trữ và chuyển động phát khởi là tiềm thức. Nhờ đó mà tri thức được nhận biết để thể hiện. Như vậy, tôi xin giới thiệu 5 mật ngữ: O, A, I, U, Ê . 5 mật ngữ này có sự phát khởi năng lượng theo các từ trường và diễn tả bằng đồ hình có tần số rung khác nhau.

  • Âm thanh khi đọc chữ Ô: Năng lượng chuyển động hình tròn sẽ phát ra theo chiều rộng lớn, tần số rungcao, bản ngã lớn
  • Âm thanh khi đọc chữ A: Năng lượng phát ra hình tròn nhỏ dần, đi ngược vào nội thức, tần số rung cảm nhẹ nhàng, năng lượng tình thương xuất hiện, chân tâm thanh thản.
  • Âm thanh khi đọc chữ I: Năng lượng phát ra thành hình mũi nhọn phóng về phía trước không định hướng, năng lượng bị khô, nóng, nhưng rất mạnh và dễ bị hủy diệt.
  • Âm thanh khi đọc chữ U: Năng lượng chuyển động hình bầu dục đứng, vượt lên kích hoạt dục vọng và ước muốn con người.
  • Âm thanh khi đọc chữ Ê: Năng lượng chuyển động hình dẹp, dài như sợi dây, kích hoạt phần vọng tưởng, con người bị mông lung vô bờ như người bị thất lạc.

Như vậy, các bạn sẽ thấy các hệ tâm lý đều được chuyển động qua các hệ âm thanh này và thể hiện qua các trạng thái khác nhau. Các âm thanh phụ như: P, C, T, H , R, V, L, S, Đ… ghép lại với nguyên âm chính (Ô, A, I, U, Ê ) tạo ra dòng chuyển động dạng sóng âm thanh khác nhau và tương hổ không ngừng sản sinh ra các hiệu ứng sinh học trong quá trình vận chuyển, ví dụ: chữ ghép âm chính, âm phụ: TÔ RÔ, MA SÔ HỐP RÔ MA RU,DÊ TÊ BI LÊ RÔ RI SỐP RI MA RA DA HI SÊ BÔ.

Sau 10 năm nghiên cứu và khổ luyện từ trong nội thức của mình, tôi đã xắp xếp được các hệ thống âm thanh liên kết để chuyển hóa tâm thức của mình nhằm gửi những dòng nhạc vô thức của tâm cảm được phát ra cho quý vị đồng tâm, đồng hướng cùng nghe.

Đoàn Việt Tiến