Album Nhạc Tâm Thức 02: Tiếng Hát Từ Nguồn Xa Thẳm

Album Mind Music 02: Singing From The Origin

Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến

  1. Sáng Lên Đi Lửa Hồng Ơi !
  2. Ánh Sáng Tình Yêu Muôn Thuở

TOT Film - 12/2017