Album Tình Khúc 03: Đêm Lang Thang

Album Love Songs 03: A Night Wander

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến và Bạn Bè

  1. Đêm Lang Thang
  2. Hoa Nở Về Đêm (Anh Hoàng)
  3. Sao Đành Xa Em
  4. Bài Tango Buồn (Anh Quân)

TOT Film - 12/2017