Album Tình Khúc 04: Từng Giọt Thời Gian

Album Love Songs 04: A Piece of Time

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến

 

TOT Film - 02/2018

 https://youtu.be/bs-2jedFv1I