Album Tình Khúc 02: Bóng Mơ Hồng

Album Love Songs 02: Pink Dream

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến và Bạn

 1. Nếu Một Ngày
 2. Trái Tim Bên Lề (Chung Phạm)
 3. Ngày Vui Qua Mau
 4. Hãy Quên Anh (Anh Huy)
 5. Chiếc Lá Cuối Cùng

TOT Film - 10/2017

 

 

Album Tình Khúc 01 - Love Songs 01

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến

 1. Hàn Mặc Tử
 2. Giọt Lệ Sầu

TOT Film - 09/2017

 

 

Album Bolero 01 - Khế Ngọt Khế Chua - Sweet Star Fruit & Sour Star Fruit

 1. Kẻ Độc Hành
 2. Gót Chân Đời
 3. Khế Ngọt Khế Chua

Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến

Diễn viên: Ngọc Tánh, Cẩm Nhung

Guitar: Hoàng Duy

Thực hiện: TOT Film

TPHCM - 03/2017

Album Bolero 02 - Lời Thơ Tình Ái - Love Poems

 1. Kiếp Dương Trần
 2. Có Lần Nhớ Em
 3. Lời Thơ Tình Ái

Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến

Diễn viên: Ngọc Tánh, Cẩm Nhung

Thực hiện: TOT Film

TpHCM - 05/2017