SN_Tien Quan

 

Sinh Nhật Bé Đoàn Tiến Quân 1 tuổi

Baby Doan Tien Quan's First Birthday

TOT Film - 08/2017

Hom Qua Hom Nay

 

Tiểu phẩm 2: HÔM QUA VÀ HÔM NAY (Episode 2: Yesterday and Today)

TOT Film - 01/2017

Chim Chuot

 

Tiểu phẩm 4: CHIM CHUỘT (Episode 4: The Bird And The Mouse)

TOT Film - 02/2017

 

Tiểu phẩm 6: GIỌT ĐỜI (Episode 6: A Piece Of Life)

TOT Film - 03/2017

Cau Ca

 

Tiểu phẩm 1: NĂM TỌT ĐI CÂU CÁ (Episode 1: Nam Tot Goes Fishing)
TOT Film - 01/2017

Tiểu phẩm 3: TRÁNH VỎ DƯA - GẶP VỎ DỪA (Episode 3: Out Of The Frying Pan Into The Fire)

TOT Film - 01/2017

Heo Sua

Tiểu phẩm 5: HEO SỮA (Bé Tiến Quân 4 tháng tuổi)

Episode 5: Piggy (4 months Baby Tien Quan)

TOT Film - 03/2017

 

Tiểu phẩm 7: CHUYỆN TÌNH HAI CON NGỖNG (Episode 7: Love Story of The Couple of Geese)

TOT Film - 04/2017