Hay Ve Di Cha

Tiểu phẩm 12: Cha Ơi ! Vẽ Nữa Đi Cha

Episode 12: Draw More And More, Dad !

TpHCM - 01/2018