Tiểu phẩm 8: BÓNG MƠ THỜI ĐÓ (Episode 8: The Images In The Past)

TOT Film - 06/2017

 

 

Dat Me Hoi Sinh

Tiểu phẩm 11: Đất Mẹ Hồi Sinh 

Episode 11: Motherland Revived

TOT Film - 01/2018

Hay Ve Di Cha

Tiểu phẩm 12: Cha Ơi ! Vẽ Nữa Đi Cha

Episode 12: Draw More And More, Dad !

TpHCM - 01/2018

https://youtu.be/SMnrPYBeuwA

Tiểu phẩm 14: Cho Con Vui Một Chút

Episode 14: Let Me Enjoy It !

TpHCM - 02/2018

 

 

 

Giac Ngu Me

[embed]https://youtu.be/G8VS3YigbIY[/embed]

Tiểu phẩm 9: GIẤC NGỦ MẸ MÃI BÌNH YÊN (Episode 9: A Peaceful Rest)

TOT Film - 09/2017

 

 

Qua Khu Vui

https://youtu.be/hFmw4P_0EUw

Tiểu phẩm 13: Quá Khứ Vui Cho Hiện Tại

Episode 13: Appreciation of The Past

TpHCM - 01/2018

 

 

 

Album Tình Khúc 04: Từng Giọt Thời Gian

Album Love Songs 04: A Piece of Time

Những Tình Khúc được trình bày bởi Đoàn Việt Tiến

TOT Film - 02/2018

Tiểu phẩm 15: Vú Sữa Tím

Episode 15: Star Apple

TpHCM - 02/2018