Ms Nga

 Tranh Thi Ca Ms Nga: BẢO VẬT NGƯỜI XƯA - Treasures Since The Past

TOT Film (05/2017)

pic03

TRANH THI CA DÒNG CẢM XÚC

Có phải do cảm xúc của tác giả ở mức độ tràn dâng như nguồn suối chảy, hay là muốn cho người nghe thưởng lãm những món ăn mới, đượm hương vị mật ngọt, mật đắng của cuộc đời.