https://youtu.be/z4TG0Qlt9Qk

ĐỒNG HÀNH TÂM SỰ 02 (Share With You Episode 02)

TOT Film - 04/2017

DHTS3

KHÁM PHÁ CHÍNH MÌNH

Bởi lẽ trên 10 năm trước và đến hôm nay định hình lại theo dõi diễn tiến tâm trạng khác đi nhiều lắm. Những điều hiểu ngày hôm qua cho là đúng thì hôm nay là sai. Như vậy có phải định kiến hay mặc định chưa thuyết phục. Tôi bàng hoàng chiêm nghiệm kỹ và hết sức tỉnh táo để hiểu rõ về Hệ Cảm Xúc của mình.

DHTS06

THỜI GIAN ƠI TIẾC CHĂNG

Bút ơi viết nữa đi !

Viết đến bao giờ

Chữ i chữ tờ thời ấy

Buồn ơi buồn biết mấy !

Tuổi thơ qua thoáng mất một thời xưa

hoa dao

NGUỒN TÂM THỨC VÀ TƯ DUY SÁNG TẠO

Bài 1:

Hoa Đào Vào Ngõ Tâm Hồn

Thật sự đi sâu vào nội tâm mới hiểu biết chính mình. Càng đi vào thì mới biết từng ngõ ngách của thế giới thuận nghịch trong ta. Nếu nói rằng cả một cuộc đời chỉ nhìn thấy bên ngoài để vận động lý trí mà làm việc thì chưa đủ. Tôi nghĩ rằng mình chỉ được 30%. Như vậy chúng ta còn 70% phía trong kia kìa. Vậy bằng cách nào để vào được trong ấy và để làm gì ?

Tam Ca 01

 

TÂM CA CHUYỆN ĐỜI NGƯỜI 01 (Singing The Life Song - Episode 01)
TOT Film - 05/2017

suoi nguon

ĐƯỜNG DẪN VỀ NGUỒN SÁNG TẠO

Ai biết ai hỏi tôi không thấy

Có chi đâu tự biết mấy cho vừa

Nghĩa là có lúc bẩm thưa

Hay lại đắc tự cho mình là biết