[embed]https://youtu.be/-gRRRyXsuGk[/embed]

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Bác Hồ Ngược Kính.
Artist Doan Viet Tien (VN) Draws Portraits Of Uncle Ho Backwards On The Glasses.

TOT Film - 06/2017

 

 

[embed]https://youtu.be/_DT-2Pm6UaU[/embed]

Hoạ Sĩ Đoàn Việt Tiến Khổ Luyện Vẽ Chân Dung Ngược Kính.
Artist Doan Viet Tien Exerts Himself To Draw Portraits Backwards On The Glasses

TOT Film - 07/2017

 

 

[embed]https://youtu.be/ZNcjicIWfIo[/embed]

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Anh Hùng Trương Định Ngược Kính
Nhân kỷ niệm 153 năm ngày mất của Trương Định 20/08 (1864 - 2017).
Hero Truong Dinh's Portrait Backwards On The Glass by Artist Doan Viet Tien.

TOT Film - 07/2017