[embed]https://youtu.be/ZNcjicIWfIo[/embed]

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Anh Hùng Trương Định Ngược Kính
Nhân kỷ niệm 153 năm ngày mất của Trương Định 20/08 (1864 - 2017).
Hero Truong Dinh's Portrait Backwards On The Glass by Artist Doan Viet Tien.

TOT Film - 07/2017