[embed]https://youtu.be/-gRRRyXsuGk[/embed]

Họa Sĩ Đoàn Việt Tiến Vẽ Chân Dung Bác Hồ Ngược Kính.
Artist Doan Viet Tien (VN) Draws Portraits Of Uncle Ho Backwards On The Glasses.

TOT Film - 06/2017