Tác phẩm: Vị Ngọt Hương Thơm

Kích thước: 40cm x 60cm

Thể loại: Tĩnh Vật Ngược Kính 3D

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 02/2017

Vi Ngot Huong Thom

 

 

Tác phẩm: Công Lý và Hoà Bình

Kích thước: 40cm x 60cm

Thể loại: Tĩnh Vật Ngược Kính 3D

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 04/2017