Tác phẩm: Tranh Dĩa Pha Lê Thuỷ Tinh

Kích thước: Đường kính 23cm (Diameter)

Thể loại: Trừu Tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính

Thời gian: 08/2017

 

B0031