Tác phẩm: Tâm Thức Tôi (My Mind)

Kích thước kính 1: 80cm x 80cm (Width x Height)

Kích thước kính 2: Đường kính 60cm (Diameter)

Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính, Đèn LED, Nhạc Thiền MP3

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Tâm Thức Tôi [C0003] - Tâm Thức Tôi - Tranh kính đèn vuông tròn[/caption]