Tác phẩm: Tranh Kính Mặt Bàn [D0001]

Kích thước: Đường kính từ 60 đến 120cm (Diameter). Dày 8mm (Thickness)

Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 

Mat Ban

[embed]https://youtu.be/BNWfSvYOBUo[/embed]

Tranh Kính Mặt Bàn

Draw Artwork By Hand Backwards On The Glass Table Top

TOT Film - 08/2017

Tranh Kính Mặt Bàn D0002a

Tác phẩm: Tranh Kính Mặt Bàn [D0002]

Kích thước: Đường kính từ 60 đến 120cm (Diameter). Dày 8mm (Thickness)

Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 

Ky Luc 2 phut

https://youtu.be/kdn_jCXsxaQ

Hoạ sĩ Đoàn Việt Tiến Kỷ Lục Vẽ Tranh Ngược kính Bằng tay 2 phút

Champion Drawing Backwards On The Glasses In 2 Minutes By Artist Doan Viet Tien

TOT Film - 24/08/2017