Tranh Kính Mặt Bàn D0002a

Tác phẩm: Tranh Kính Mặt Bàn [D0002]

Kích thước: Đường kính từ 60 đến 120cm (Diameter). Dày 8mm (Thickness)

Thể loại: Trừu tượng Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 

Tranh Kính Mặt Bàn [D0002]

 

Tranh Kính Mặt Bàn D0002a