Nghe Audio giải mã:

Tác phẩm: [A0031] - Cảnh Trần Đời

Kích thước: 40cm x 60cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 04/2017

Tác phẩm: [A0237] - Đường Dẫn Vũ Trụ

Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Nghe Audio giải mã:

Tác phẩm: [A0134] - Kiếp Đời Sâu Nặng Ơn Ai

Kích thước: 70cm x 120cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 06/2017

Tác phẩm: [A0238] - Sinh Vật Nguyên Thuỷ

Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 Tác phẩm: [A0234] - Yêu Nhau Đi

Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Tác phẩm: [A0239] - Khi Có Trái Tim

Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Tác phẩm: [A0235] - Cảnh Thần Vui Tiên

Kích thước: 80cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Tác phẩm: [A0240] - Dụng Vật Chất

Kích thước: 0cm x 0cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017