Tác phẩm: [A0240] - Dụng Vật Chất

Kích thước: 0cm x 0cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017