Tác phẩm: [A0249] - Chờ Đến Bao Giờ

Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Tác phẩm: [A0263] - Khí Địa Long Vương

Kích thước: 80cm x 60cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 

Tác phẩm: [A0250] - Sáng Lên Cho Hạt Về

Kích thước: 70cm x 50cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Ve Xuat Than

https://youtu.be/oA6VbmlpmD8

Tranh Thi Ca - Vẽ Xuất Thần 3 Tác Phẩm Cùng Lúc 

TOT Film (03/2017)

A0251

Tác phẩm: [A0251] - Dâng Ngọc

Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

Anh Nha

https://youtu.be/LYg31w2kesU

Tranh Thi Ca Anh Nha: CHIẾC CẦU HỢP LONG - The Bridge Was Joined

TOT Film (03/2017)

 

 

Tác phẩm: [A0252] - Trở Về Bằng Tần Số

Kích thước: 70cm x 50cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 

Bao Nhut

https://youtu.be/Vyvr6OstG1M

Tranh Thi Ca Bảo Nhật - TỔ ẤM MƠ ƯỚC - The Dream House

TOT Film (02/2017)