Sau đây là một đoạn Video clip về trường hợp dùng âm thanh mật ngữ để cân bằng tâm thức cho Cô V tại Thành Phố HCM.

Read More

Theo Anh Tiến, đây là trường hợp bị mất cân bằng về tâm thức khá cao. Tần số âm của cô mở đến 17% và có đến 2 tần số cùng ẩn trong tâm thức của cô, do đó tần số âm của cô vào khoảng gần 30%. Cô V là một nhân viên văn phòng, có trình độ học vấn cao và chuyên môn rất tốt. Nhưng Cô thường gặp những bất trắc và trở ngại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đường công việc cũng như tình duyên. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, Cô không tin những hiện tượng tâm linh mà người thân của cô khuyên bảo.

Do tình cờ và có duyên, Anh Tiến đã cân bằng được hệ tâm thức của Cô V...

{youtube}rIQkSgsnokI{/youtube}

Doben