Clip dưới đây mô tả buổi cân bằng hệ tâm lý của Cô P. đến từ Hà Nam. Cô P. bị tần số của người Anh đã mất ám ảnh trong một thời gian dài.

Read More

Theo nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến, đây không phải là trường hợp dân gian hay gọi là "Ma ám" mà là một trường hợp bệnh tâm lý. Người Anh đã mất có tần số phù hợp với tần số của người em và đã đeo bám vào thân xác của người em trong một thời gian dài. Trường hợp này, người em phải là người có "Căn", có nghĩa là người bị ám phải có một sổ "cổng" được mở để tần số kia có thể xâm nhập.

Theo người thân của cô P., bệnh nhân đã bị hiện tượng mất cân bằng từ hơn 1 năm nay. Cô P. đã quên mình là ai và bỏ nhà đi lang thang tìm mộ hoặc xem bói. Sau khi trị xong, cô P. thậm chí không nhớ mình đã có chồng & con...

Phần 1

{youtube}I80k5vTfsj4{/youtube}

Phần 2

{youtube}fYa7vslNLP4{/youtube}

Phần 3

{youtube}tjJuibbwxVA{/youtube}

Phần 4

{youtube}LcptaAKOnJI{/youtube}

Phần 5

{youtube}gBMlo9vl88g{/youtube}

Doben