Ngày 01 tháng 12 năm 2010, Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến đã biểu diễn vẽ lại hình người đã mất qua tâm thức người thân.

Do hoàn cảnh khó khăn và chiến tranh, một số người đã mất đột ngột. Người thân không lưu được hình ảnh của người đã mất. Nhà nghiên cứu Tâm thức Đoàn Việt Tiến đã giúp nhiều người họa lại hình ảnh người thân đã mất. Đoạn clip dưới đây minh họa cho phần khả năng này.

 

Phần 1

{youtube}Z1K1jfL3ZJM{/youtube}

Phần 2

{youtube}9t9Y8Ts23xc{/youtube}

Doben