[A0251] – Dâng Ngọc

Article by · 02/11/2017 ·

 

Tác phẩm: [A0251] – Dâng Ngọc

Kích thước: 60cm x 80cm (Height x Width)

Thể loại: Tâm Pháp Hoạ Ngược Kính

Chất liệu: Sơn dầu ngược kính cường lực

Thời gian: 08/2017

 

 


    Leave a comment