Album Nhạc Tâm Thức 02: Tiếng Hát Từ Nguồn Xa Thẳm

Article by · 11/12/2017 ·

Album Nhạc Tâm Thức 02: Tiếng Hát Từ Nguồn Xa Thẳm

Album Mind Music 02: Singing From The Origin

Sáng tác và Trình diễn: Đoàn Việt Tiến

  1. Sáng Lên Đi Lửa Hồng Ơi !
  2. Ánh Sáng Tình Yêu Muôn Thuở

TOT Film – 12/2017

 

 


    Leave a comment