Các Thành Tích

Hoạt Động Văn Hoá Nghệ Thuật

  TRUNG TÂM SÁCH KỶ LỤC VIỆT NAM Chứng Nhận Xác Lập Kỷ Lục 2005   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Bằng Khen 2003   SỞ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH G... [Read More]
11/11/2017

Hoạt Động Công Tác Xã Hội

  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Bằng Khen 2007   UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE Bằng Khen 2009   HỘI CỰU CHIẾN BINH VĂN PHÒNG QUỐC HỘI Giấy Khen Tri Ân Đồng Đội ... [Read More]
11/11/2017

Hoạt Động Nghiên Cứu Tiềm Năng Con Người

  LIÊN HIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIN HỌC ỨNG DỤNG (UIA) Thẻ Nghiên Cứu Khoa Học 2005   VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG CON NGƯỜI Quyết Định cấp thẻ thành viên Đợt 1 ... [Read More]
11/11/2017